Последното пророчество на Мерлин Бияча сви рамене. Адам кимна към събрали се в кръг шотландци наблизо. – Мога ли все пак да те попитам нещо? Последен въпрос, обещавам. Хъмфри продължи сред настъпилата суматоха в разбудилия се лагер, а Робърт приклекна до чувала, в който беше щитът му. Поколеба се за момент, после го извади и усети как вълнението се надига в гърдите, когато тъмночервеният щит се показа на светлината на огъня. Изправи се и срещна погледа на Едуард. – Да, така е. Тази мисъл не те ли кара да се усмихнеш? Мисълта, че на мен дължиш всичко, което имаш и което си сега? Скълдъгъри се гмурна надолу, улови я, притисна я до – Ти какво очакваше? Фойерверки? Лъчи? Колкото толкова. Помогни ми да стана.